Med CLIQ får du full kontroll over samtlige nøkler i låssystemet. Hvis en nøkkel kommer bort eller ikke leveres tilbake, kan nøkkelen fjernes fra systemet slik at den ikke lenger fungerer. Med CLIQ er det mulig å opprette og fjerne adgangsrettigheter øyeblikkelig. Det er derfor ikke behov for å bygge om eller kjøpe nye låser, dersom en person skal ha adgang til andre lokaler i en bygning.

Med CLIQ får du en logg med hendelser i forbindelse med nøkler og sylindere, på samme måte som ved et vanlig adgangskontrollsystem.