CLIQ har høyeste grad av sikkerhet. Låssystemet  er bygget på den mekaniske plattformen TrioVing  dp, som er basert på EN 1303 : 2005 og som er FG-godkjent på høyeste sikkerhetsnivå. All kommunikasjon mellom nøkkelen og sylinderen er kryptert etter gjeldende standarder.