I et CLIQ låssystem styres nøklene ved hjelp av Performer, et program som brukes for å administrere vanlige nøkler, CLIQ-nøkler og CLIQ låssylindere.

I et CLIQ Remote låssystem er styringsverktøyet Web Manager.