CLIQ-sylinderne smøres med original TrioVing låsspray i henhold til TrioVing sin vedlikeholdsinstruks. Utover det krever CLIQ-sylindere ikke vedlikehold.