Med CLIQ må flere krav være tilfredsstilt for at en nøkkel skal kunne låse opp. Nøkkelens mekaniske sperremekanisme (takkenes kode) skal passe til låssylinderen, deretter skal den elektroniske koden i nøkkelen godkjennes av låssylinderen. Den siste parameteren er at nøkkelen skal ha blitt gjort aktiv fra administratorens side. Administratoren angir hvor og når nøkkelen skal være aktiv.