Informasjonsbærer

Et adgangskort, eller en brikke, støtter ulike leserteknologier. Det vil si hvordan en leser avgjør om et kort er gyldig eller ikke. I blant kan kortet inneholde flere leserteknologier. Adgangskort/brikke skal kanskje benyttes i andre applikasjoner. Anvendelse Mifare kort og brikker benyttes fordi det gir mulighet for å lagre data i sektorer på kort/brikke. I tillegg har kortet et serienummer fra fabrikk som kan benyttes som kortnummer. Bruk av sektorer og kryptering av kortdata i sektor - øker beskyttelse mot kopiering av kort. EM4102 berøringsfrie kort eller brikker har normalt 10 siffer kortnummer som er preget på kort eller brikke, og som legges inn i systemene. EM4102 har ikke et systemnummer i betydning anleggsnummer.