ADGANGSKORT

MIFARE og EM Kort / Brikker

Et adgangskort, eller en brikke, støtter ulike leserteknologier. Det vil si hvordan en leser avgjør om et kort er gyldig eller ikke. I blant kan kortet inneholde flere leserteknologier. Adgangskort/brikke skal kanskje benyttes i andre applikasjoner.


Anvendelse

Mifare kort og brikker benyttes fordi det gir mulighet for å lagre data i sektorer på kort/brikke. I tillegg har kortet et serienummer fra fabrikk som kan benyttes som kortnummer.
Bruk av sektorer og kryptering av kortdata i sektor - øker beskyttelse mot kopiering av kort.

EM4102 berøringsfrie kort eller brikker har normalt 10 siffer kortnummer som er preget på kort eller brikke, og som legges inn i systemene. EM4102 har ikke et systemnummer i betydning anleggsnummer.

Artikkelnummer:
60010_NUM
MIFARE BRIKKE 1K
50010_NUM
MIFARE 1K BLANK
60033_NUM
MIFARE BRIKKE 4K
50020_NUM
MIFARE 4K BLANK

Vil du kjøpe produkter?

Finn nærmeste forhandler

Lignende produkter