SMARTair™ programmeringskort

STA
STA
STA
STA
STA SHADOW
STA SHADOW

Programmeringskort benyttes til aktivering og sletting av adgangskort/-brikker og brukerkoder i frittstående SMARTair™ enheter.

Programmeringskort kommer i to varianter:

STA - Standard programmeringskort

STA SHADOW - Programmeringskort med skyggefunksjon. Når kort eller brikker aktiveres med dette programmeringskortet, aktiverer man samtidig et duplikat som oppbevares på et sikkert sted. Duplikatet kan senere benyttes til å slette adgangskortet fra den frittstående enheten uten å slette de andre kortene i enhetens minne.

Merk at den frittstående enheten låser seg mot det første programmeringskortet som blir benyttet etter installasjon.

Artikkelnummer:
6003111
SMARTAIR LISENS STA 1 DØR
6003112
SMARTAIR LISENS STA SHADOW 1 DØR

Vil du kjøpe produkter?

Finn nærmeste forhandler