Elektriske skap- og portlåser

Elektriske portlåser og skaplåser benyttes gjerne i kombinasjon med porttelefon og andre adgangssystemer, både privat og i næringslivet.