STEP 28

Exit Brann

Anvendelse

STEP 28E Elektrisk sikkerhetssluttstykke.

STEP elektriske sluttstykker kombinerer momentan åpning, slitestyrke og høy sikkerhet i en hakereilelås. Den kraftige konstruksjonen i STEP gjør avlåsningen meget sikker, men samtidig fleksibel. Patentert teknikk
muliggjør opplåsning selv ved høyt listetrykk.

Ved skallsikring med elektrisk låsning er det normalt at man ønsker at døren låses mellom hver passering. Da er et hakereile/reile el-sluttstykke klart å foretrekke fremfor all annen elektrisk låsning. Dette fordi døren låses i det øyeblikket den lukkes. Ved at STEP el-sluttstykke dessuten åpner veldig raskt, elimineres all ventetid.
Spesielt egnet på branndører med dørautomatikk.
Leppen for låsereilen låser opp for manuell åpning.
Begge leppene løser ut når døren åpnes med dørautomatikken.
Man beholder branngodkjent mekanisk hold med vriderfallen når døren skal stå opplåst eller låses opp som rømningsvei av brannalarmanlegget.

Step 28E er et to-funksjons elektrisk sluttstykke.
Det har to separate, elektrisk styrte, sluttstykkelepper i samme Elsluttstykke.
Den ene går mot låsereilen (hakereilen/reilen) og den andre mot vriderfallen.
Låsereile-leppen er identisk konstruksjon som Step18.
Vridefall-leppen har ikke listetrykk, men er satt noe lenger ut enn låsereileleppen slik at sistnevnte opptar eventuelt listetrykket ved normal opplåsing.


STEP 28E kan også kombineres med utrømningsbeslag iflg. NS-EN 179.
Step 28E finnes i rettvendt og omvendt funksjon.

STEP 28E kommer i to hovedvarianter.
For Connect låser og for Modullåser

Bruddstyrke.
1500kg på hovedleppen, både rettvendt og omvendt.

Listetrykk.
Step 28E har et listetrykk på hele 500 kg, på låsereile-leppen, i både
rettvendt og omvendt funksjon. Omvendt funksjon egner seg da meget
godt til rømningsdører.

Strømforbruk.
Rettvendt: 313mA v/24V 639mA v/12V maks
Omvendt: 367mA v/24V 545mA v/12V maks
126mA 98mA låst

Forpakning.
El-sluttstykke, 5m kabel, Manual / koblingsskjema
Skruer til stolpe følger med stolpene

Låskasser.
Connect 310, 410
Til både ny (9mm) og gammel (7mm) Connect-låskasse.
Modul lås 8765, 565 FAS 981

Tilbehør

Låskasser.
Connect 310, 410
Til både ny (9mm) og gammel (7mm) Connect-låskasse.
Modul lås 8765, 565 FAS 981

Forpakning

El-sluttstykke, 5m kabel, Manual / koblingsskjema
Skruer til stolpe følger med stolpene

Artikkelnummer:
TO137ST280DE24-10
ST280DE RETTV H 24V MODUL 10MM
TO137ST281AE24-7
ST281AE OMV V 24V CONNECT 7MM
TO137ST281AE24-9
ST281AE OMV V 24V CONNECT 9MM
TO137ST281BE24-9
ST281BE OMV H 24V CONNECT 9MM
TO137ST281CE24-10
ST281CE OMV V 24V MODUL 10MM
TO137ST287A
STOLPE ST287 VENSTRE
TO137ST280CE24
ST280CE L RET MOD 24V

Vil du kjøpe produkter?

Finn nærmeste forhandler