MAGNETKONTAKTER

Magnetkontakter benyttes i hovedsak til styring av elektronisk avlåsning eller statussignaler.