Motorlåser

Motorlåser egner seg for handel, kontor og industri der det stilles strenge krav til sikkerhet. Forsikringsgodkjente motorlåser kan også benyttes i rømningsdører. Motorlåser leveres med analoge eller krypterte signaler.