Motorlåser

Motorlåser egner seg for handel, kontor og industri der det stilles strenge krav til sikkerhet. Forsikringsgodkjente motorlåser kan også benyttes i rømningsdører. Motorlåser leveres med analoge eller krypterte signaler. Krypterte signaler for FG kl. 3, 4 og 5 Analoge signaler for FG kl. 2A og 2B