MOTORLÅSER

Motorlåser egner seg for handel, kontor og industri der det stilles strenge krav til sikkerhet. Forsikringsgodkjente motorlåser kan også benyttes i rømningsdører. Noen varianter som EL495 og PE590 kan også benyttes sammen med panikkbeslag. Motorlåser kan leveres med analoge eller krypterte signaler. Nye FG regler fra 6 des. 2017 med en overgangsperiode til 31.12.2019. Etter denne dato gjelder de nye reglene. Krypterte signaler for FG kl. 3, 4 og 5 Analoge signaler for FG kl. 2A og 2B Se www.fgsikring.no/