Solenoidlåser

Solenoidlås er en elektromekanisk lås for elektronisk åpning og låsing av en dør som normalt erstatter mekanisk låskasse. Solenoidlåser benyttes i hovedsak som daglås i handel, kontor og industri eller som rømningslås i innvendige dører. Solenoidlåser er også utbredt på hoteller, cruiseskip etc. hvor man benytter offline adgangskontroll.