Elektriske skap- og portlås

Elektriske portlåser og skaplåser benyttes gjerne i kombinasjon med porttelefon og andre adgangssystemer, både privat og næringslivet.