Motorlås

Motorlåser for høyeste sikkerhet. Motorlåser egner seg for handel, kontor og industri der det stilles strenge krav til sikkerhet. Forsikringsgodkjente motorlåser kan også benyttes i rømningsdører. Motorlåser leveres med analoge og krypterte signaler.