Elektroniske lås

Yale har levert låser siden 1840 og det er få leverandører i verden som har en bredere erfaring innen denne bransjen. Yales historie omfatter store innovasjoner, som har formet utviklingen - ikke bare hos Yale - med innenfor hele låsindustrien. Derfor er det ikke uten grunn at det er flere innovative elektroniske dørlås som bærer Yales varemerke.